Управління освіти, молоді та спорту Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області

Про припинення безстрокового трудового договору з керівниками закладів загальної середньої освіти та пенсіонерами

16 січня 2020 року Верховною Радою України прийнято новий закон України «Про повну загальну середню освіту», який набрав чинності з 18 березня  2020 року.

Згідно з підпунктом 1 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

До 1 липня 2020 року засновники закладів загальної середньої освіти або уповноважені ними органи зобов'язані припинити безстрокові трудові договори з керівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові договори строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком, - на один рік) без проведення конкурсу.

У разі їх незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору - звільнити їх згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу Законів про Працю України.

Після завершення строку трудового договору такі особи мають право обиратися на посаду керівника того самого закладу освіти на ще один строк відповідно до статті 39 цього Закону». З особою, яка отримує пенсію за віком, але стала переможцем конкурсу, контракт укладається строком на шість років (або на два роки, якщо ця особа обійматиме посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше). Досягнення пенсійного віку керівником закладу освіти, з яким укладено контракт на визначений строк, не є підставою дострокового припинення строку дії контракту.

На виконання Закону України «Про повну загальну середню освіту» управління освіти, молоді та спорту повідомило 24 квітня 2020 року  керівників закладів загальної середньої освіти про припинення  безстрокових трудових договорів з керівниками та про  укладання з ними (за їх згодою) трудових договорів строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком, - на один рік).

У разі незгоди продовжувати трудові відносини на умовах строкового  трудового договору (контракту), керівника буде звільнено 30.06.2020 року на підставі пункту 9 статті 36 КЗпП України та пункту 3 розділу  X  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 №463-ІX .

Керівники  про своє рішення мають повідомити управління не пізніше 22.05.2020. Заяву про згоду продовжувати роботу на умовах строкового трудового договору нададуть до управління освіти.

Крім того, відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «набрання чинності цим Законом є підставою для (припинення безстрокового трудового договору з педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. 

До 1 липня 2020 року керівники закладів загальної середньої освіти зобов'язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.

Управління освіти, молоді та сорту РДА рекомендує керівникам закладів загальної середньої освіти, не пізніше ніж за два місяці до дня видання наказу про його переведення, але не пізніше 30 квітня, повідомити працівника про його переведення на строковий трудовий договір. Таке повідомлення може відбуватися у будь-який зручний і доступний спосіб, у тому числі шляхом надсилання на адресу педагогічного працівника рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

 У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору педагогічні працівники, яким виплачується пенсія за віком, звільняються згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. Після закінчення строку трудового договору з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 цього Закону».

Закон передбачає не «звільнення» педагогічних працівників, яким виплачується пенсія за віком, а визначає механізм їх переведення з безстрокових трудових договорів на строкові на один рік, після закінчення строку дії яких можуть укладатися нові договори строком від 1 до 3 років відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 Закону (Закон не визначає кількість разів переукладення таких договорів). Педагогічний працівник, який отримує пенсію за віком, може бути звільнений до 1 липня 2020 року лише у випадку небажання продовжувати свою педагогічну діяльність на основі строкового трудового договору.

Наказ про переведення видається керівником закладу освіти виключно на підставі згоди працівника на продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору. Така «згода» має бути надана шляхом написання педагогічним працівником відповідної письмової заяви, або шляхом підписання ним письмового строкового трудового договору (у разі, якщо керівник закладу освіти запропонував підписання такого договору), або в будь-який інший зручний спосіб, погоджений між педагогічним працівником і керівником закладу освіти.

У разі ж не надання педагогічним працівником до 1 липня 2020 року відповідної письмової згоди на продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору керівник закладу освіти має звільнити такого педагогічного працівника на підставі пункту 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України у зв'язку з відмовою продовжувати трудові відносини на умовах строкового трудового договору.

 

 

 « повернутися до списку новин