Управління освіти, молоді та спорту Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області

Рішення серпневої конференції працівників освіти Тиврівського району 2019

 

Рішення

серпневої конференції

працівників освіти Тиврівського району

30.08.2019 р.                                                                                  

Про підсумки розвитку

освіти району в 2018-2019 н.р.

та завдання на 2019-2020 н.р.

 

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника управління освіти, молоді та спорту Касянчук Людмили Леонідівни «Про організацію освітнього процесу в навчальних закладах району у 2019 – 2020 навчальному році» конференція відзначає, що управлінням освіти  молоді та спорту, його структурними підрозділами, керівниками та педагогічними колективами закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти та позашкілля проведено значну роботу по формуванню освітньої галузі; створюються передумови рівного доступу до здобуття якісної освіти. Протягом навчального року належна увага приділялась опануванню сучасними технологіями та новітніми досягненнями, посиленню роботи з педагогічними та керівними кадрами, з обдарованими дітьми, вивченню, узагальненню та поширенню передового педагогічного досвіду кращих вчителів району.

На належному рівні проведено державну підсумкову атестацію випускників 4, 9, 11 – х класів 2019 року. Не залишилося осторонь питання узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду кращих вчителів району.

Враховуючи зазначене та з метою подальшого розвитку системи освіти.

 

КОНФЕРЕНЦІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Управлінню освіти, керівникам навчальних закладів району спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування:

1.1.  Забезпечити організоване проведення свята Дня знань.                                                                                                     (Вересень 2019 р.)

1.2. Виконати у повному обсязі заходи по створенню освітнього середовища 1-х класів Нової української школи.

(До 01.09.2019 р.)                                                                                                                                          

1.3. Забезпечити належну підготовку закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти до нового навчального року та до осінньо-зимового періоду, безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми потребами, в т.ч., осіб з інвалідністю до першого поверху закладів освіти.                                                                                                                                                         (До 15 жовтня 2019 р.)

1.4. Продовжити роботу по формуванню оптимальної мережі закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти з урахуванням економічних та фінансових можливостей, функціонування освітніх округів, створення опорних шкіл та філій.

                                                                                         (2019-2020 н.р.)

1.5. У дошкільній освіті продовжити:

 -   роботу з розширення мережі закладів дошкільної освіти різних типів і форм власності, у тому числі, шляхом урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти;

-  розширення мережі закладів дошкільної освіти з інклюзивними групами.                                                              (Протягом року)                                                                                   

1.6. У  загальній середній освіті:                                                                                                                                                                 (Постійно)

     -  продовжити розширення мережі закладів загальної середньої освіти з відповідними умовами навчання для дітей з особливими потребами, сприяти роботі інклюзивно-ресурсних центрів;                                                                                                                   (Постійно)

- сприяти  влаштуванню дітей - переселенців до закладів загальної середньої та дошкільної освіти;                                   (Постійно)

- продовжити роботу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активно залучаючи до цього органи учнівського самоврядування  та громадські організації, забезпечити організацію та проведення районних (міських) етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);                                                                                                                     (Постійно)

         -  продовжити психолого-педагогічний супровід дітей, один з батьків яких загинув або перебуває в зоні ООС;                   (Постійно)

1.7.   У позашкільній освіті:

 - не допускати безпідставного закриття закладів позашкільної освіти;                                                                                   (Постійно)

- під час оптимізації мережі закладів позашкільної освіти дотримуватись  вимог законодавства в частині забезпечення рівного доступу дітей, в т.ч., дітей з особливими потребами до позашкільної освіти відповідно до їх особистісних фінансових можливостей та потреб громади;                                                                                                                                                                                            (Постійно)

 - продовжити роботу з обдарованими і талановитими дітьми, створювати умови для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації.                                                                                                           ( Постійно)

- сприяти охопленню дітей з особливими потребами інклюзивним навчанням в позашкільній освіті.              (З 2019- 2020 н. р.)

3. Реалізовувати психологічну складову організації освітнього середовища та методичне забезпечення педагогічних працівників у закладах освіти для належного психологічного, психолого-педагогічного супроводу дітей та педагогів.

                                                                                                         Постійно

5. Забезпечти підвищення кваліфікації педагогічних працівників області відповідно до вимог Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа».                                                                                                                                                                  (Протягом року)

6. Контроль за виконанням рішення серпневої конференції працівників освіти покласти на начальника управління освіти, молоді та спорту Касянчук Л.Л..

 

 

 

 

 

Газета управління освіти, молоді та спорту

Тиврівської районної державної адміністрації

                                Відповідальний за випуск Касянчук Л.Л.

                                    Редактор завідувач РМК  Козак Л.О.

                           Комп'ютерна верстка Новик Я.В., Войтенко Г.Д.

Адреса: управління освіти, молоді та спорту, смт. Тиврів, вул. Тиверська 30, тел.: 2 – 14 - 57