Управління освіти, молоді та спорту Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області

Схвалений досвід вчителів впроваджуємо

Схвалення досвіду

         11 січня 2019 року відбулося засідання районної методичної ради, на якому вивчався досвід роботи Жилко О.В. вчительки англійської мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. смт. Сутиски  та Тохи Валентина Васильовича  вчителя математики ЗОШ – інтернат І-ІІІ ст. смт. Сутиски.

        Жилко Олена Володимирівна закінчила Чернівецький  державний університет,  факультет романо-германської філології  у 1987 році. Спеціальність за дипломом: філолог, перекладач, викладач. Педагогічний стаж роботи: 31 рік.

Категорія: вища, звання  «вчитель- методист».

Працює над науково-методичною темою: «Формування в учнів комунікативної компетенції засобами використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови».

          «Основною метою навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах є розвиток можливостей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Саме школа повинна підготувати учнів до спілкування в реальних життєвих ситуаціях, навчити їх здобувати знання самостійно з метою вдосконалення в галузі обраної майбутньої професії»,- вважає Жилко О.В. На її думку, запорукою успіху є добре спланований, ретельно продуманий: підготовлений урок;

сучасний урок, насамперед, має бути творчим;

 потрібно уникати одноманітності і не можна керуватися тільки одним підручником;

усі види діяльності мають бути максимально наближені до реальних ситуацій для того, щоб учням було цікаво і на уроці не залишалося жодного пасивного спостерігача. Учителька ставить собі за мету знайти найефективніші шляхи викласти матеріал, створити такі умови, щоб діти хотіли спілкуватися.

Вчителька  має власні навчально-методичні розробки:

  • Цикл уроків «Одяг» для 6 класу;
  • Нетрадиційні уроки з англійської мови;
  • Збірник сценаріїв виховних заходів та власні публікації у журналі «Англійська мова і література» за 2013р.( «Merry English» сценарій позакласного заходу).

         Тоха Валентин Васильович має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель математики, викладає математику та інформатику у загальноосвітній школі-інтернаті  І–ІІІ ступенів смт. Сутиски, інформатику та інформаційні технології в Тиврівському ліцеї-інтернаті.

Загальний  педагогічний  стаж роботи 20 років.

                                                      Тоха В.В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст                                                      вищої категорії» та звання «старший вчитель», присвоєні

рішенням атестаційної комісії відділу освіти Тиврівської РДА від 05 квітня 2018 р. Учитель працює над методичною темою «Формування інформаційної  компетентності  учнів шляхом використання інноваційних технологій».

        Цінним у діяльності Валентина Васильовича  є його система роботи по формуванню в учнів практичних умінь і навичок розв’язку математичних завдань та володіння комп’ютером. В своїй роботі він використовує  активні форми і методи навчання через включення в навчальну діяльність елементів проблематизації, наукового пошуку, різноманітних форм самостійної роботи учнів.

          У 2015 році учитель розпочав роботу над власним сайтом https://tokhav.webnode.com.ua/, де учні та колеги можуть знайти презентації до уроків інформатики, підручники  та довідкову літературу, комп’ютерні тести та контрольні роботи, програмні засоби, що використовуються  в освітньому процесі, інтерактивні вправи з математики, відеоматеріали для підтримки уроків, завдання Всеукраїнських олімпіад та конкурсів.

          Творчий етап формування інформаційної компетентності учитель реалізує шляхом вироблення практичних навичок. Вчить  складати плани, стискати інформацію,  створювати  пам’ятки,  ділові  папери,  доповіді,  власні презентації.  Залучає  учнів  до  позакласної  роботи  з  предмету,  участі  у проектній діяльності, предметних олімпіадах і конкурсах.

           Важливим напрямком роботи вчителя є підготовка до Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів, на яких учні здобувають призові місця. Вчитель систематично в позаурочний  час проводить консультації із завдань різних етапів олімпіад, використовуючи мережні технології та технології Веб 2.0.

            За 5 останніх років учні Валентина Васильовича вибороли 48 призових місць у ІІ етапі,  5 призових місць у ІІІ етапі та 1 місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.        

           Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

           Отже, інноваційні  технології навчання на уроках інформатики сприяють ефективному розвитку в кожної особи інформативних здібностей, розвитку логічного мислення, системи загальнолюдських цінностей та загальноприйнятих норм поведінки, як на уроках інформатики, так і в житті.