Управління освіти, молоді та спорту Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області

Тростянецький дошкільний навчальний заклад

Тростянецький дошкільний навчальний заклад «Веселка» Тиврівського району, Вінницької області створений 01.01.2011 року на підставі рішення № 29 Тростянецької сільської ради від 27.12.2010 року

3 сесія 6 скликання. Тростянецький дошкільний навчальний заклад належить до комунальної власності Тростянецької територіальної громади. Скорочена назва закладу: Тростянецький ДНЗ «Веселка».

 

            Юридична адреса закладу: 23332, Вінницька область, Тиврівський район, село Тростянець, вулиця Садова, буд. 3.

 

             Засновником дошкільного закладу є Тростянецька сільська рада Тиврівського району, Вінницької області.

 

            Засновник здійснює фінансування  дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

         Дошкільний заклад у своїйдіяльностікеруєтьсяКонституцієюУкраїни, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільнуосвіту”, Положенням про дошкільнийнавчальний заклад України від 12 березня 2003 року №305 іншиминормативними документами, власним Статутом.   

 

           Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей на нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 

         Дошкільний навчальний заклад розрахований на 2 різновікові групи загальною кількість 30 місць. В закладі створено гарні умови для дітей: затишні, естетично оформлені групи, гарне предметно-розвивальне середовище, дидактичні матеріали, що дібрані згідно з вимогами програми "Дитина",  Базового Компонента дошкільної освіти України. В садочку приділяється велика увага організації безпеки життєдіяльності дітей: це заняття, розваги, екскурсії. Вихователями плануються та проводяться Тижні безпеки та фізкультури.

 

          Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами :  завідувач – Кірсанова Т.І., вихователі Біліченко Н.В., Дарнопук Т.М., Кушніренко З.О.

Заклад  працює за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), програмою навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Педагогічний колектив працює над розвитком художньо-естетичного,  трудового виховання на основі оволодіння дітьми соціальним досвідом, формуванням самостійності, творчості, активності, ініціативності.

Колектив дошкільного закладу – це творчі, освічені працівники які наполегливо працюють над поставленими завданнями в навчанні та вихованні дошкільників. Вони спрямовують свою роботу на формування гармонійної всебічно розвиненої особистості.

          Для  підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності вихователі  постійно відвідують методичні об’єднання району, підвищують свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при Вінницькій академії неперервної освіти.