Управління освіти, молоді та спорту Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області

Засідання творчої групи вчителів початкових класів

Найбільш характерним явищем сучасного етапу розвитку цивілізації є лавинний зріст обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів та технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Швидкий розвиток технічних і програмних можливостей персональних комп’ютерів, розповсюдження інформаційно-комунікаційних і креативних технологій створюють реальні можливості для їх використання в системі початкової освіти з метою розвитку творчого потенціалу молодшого школяра.

Використання форм і методів ІКТ на уроках в початкових класах здійснювалося з однією метою: підвищення ефективності навчального процесу.

Сучасний урок в початковій школі – це поєднання традиційних технологій та нових інформаційних джерел, які передбачають використання теле- та радіомовлення, періодики, архівних матеріалів, ресурсів мережі Інтернет тощо. Це використання додаткового матеріалу, який можна знайти для різних категорій учнів і для різного рівня їх підготовки.

08 січня 2019 р. на базі управління освіти Тврівської РДА відбулося засідання районної творчої групи вчителів початкових класів, які працюють над проблемою «Використання форм і методів інформаційно-комунікаційних технологій на різних етапах уроку в початкових класах».

Методист районного методичного кабінету Жилінська Т.О. ознайомила колег з планом роботи та окреслила завдання членів творчої групи на поточний рік.

На засіданні були розглянуті питання:         

 1. Теоретичні основи ІКТ.
 2. Особливості уроку з використанням ІКТ.
 3. Вимоги щодо оформлення презентацій.

В ході засідання вчителями доведено, що використання мультимедійних інформаційних технологій на різних етепах уроку в початкових класах сприяє:

 • розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних і творчих здібностей учнів;
 • формуванню в учнів пізнавальних можливостей, прагнення до самовдосконалення;
 • постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів навчальних процесів тощо.

Уроки з мультимедійним супроводом допомагають ефективно вирішувати наступні дидактичні завдання:

 • сформувати мотивацію до навчання взагалі;
 • засвоїти базові знання з предметів;
 • сформувати навички самоконтролю.

Під час використання на уроці мультимедійних технологій структура уроку принципово не змінюється. У ньому, як і раніше, зберігаються всі основні етапи, змінюються, можливо, тільки їх тимчасові характеристики. Вчителі відзначили, що етап мотивації в даному випадку збільшується і несе пізнавальне навантаження. Це необхідна умова успішності навчання, оскільки без інтересу до здобуття знань, без уяви і емоцій немислима творча діяльність учня.

Найбільш характерним явищем сучасного етапу розвитку цивілізації є лавинний зріст обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів та технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Швидкий розвиток технічних і програмних можливостей персональних комп’ютерів, розповсюдження інформаційно-комунікаційних і креативних технологій створюють реальні можливості для їх використання в системі початкової освіти з метою розвитку творчого потенціалу молодшого школяра.

Використання форм і методів ІКТ на уроках в початкових класах здійснювалося з однією метою: підвищення ефективності навчального процесу.

Сучасний урок в початковій школі – це поєднання традиційних технологій та нових інформаційних джерел, які передбачають використання теле- та радіомовлення, періодики, архівних матеріалів, ресурсів мережі Інтернет тощо. Це використання додаткового матеріалу, який можна знайти для різних категорій учнів і для різного рівня їх підготовки.

08 січня 2019 р. на базі управління освіти Тврівської РДА відбулося засідання районної творчої групи вчителів початкових класів, які працюють над проблемою «Використання форм і методів інформаційно-комунікаційних технологій на різних етапах уроку в початкових класах».

Методист районного методичного кабінету Жилінська Т.О. ознайомила колег з планом роботи та окреслила завдання членів творчої групи на поточний рік.

На засіданні були розглянуті питання:         

 1. Теоретичні основи ІКТ.
 2. Особливості уроку з використанням ІКТ.
 3. Вимоги щодо оформлення презентацій.

В ході засідання вчителями доведено, що використання мультимедійних інформаційних технологій на різних етепах уроку в початкових класах сприяє:

 • розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних і творчих здібностей учнів;
 • формуванню в учнів пізнавальних можливостей, прагнення до самовдосконалення;
 • постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів навчальних процесів тощо.

Уроки з мультимедійним супроводом допомагають ефективно вирішувати наступні дидактичні завдання:

 • сформувати мотивацію до навчання взагалі;
 • засвоїти базові знання з предметів;
 • сформувати навички самоконтролю.

Під час використання на уроці мультимедійних технологій структура уроку принципово не змінюється. У ньому, як і раніше, зберігаються всі основні етапи, змінюються, можливо, тільки їх тимчасові характеристики. Вчителі відзначили, що етап мотивації в даному випадку збільшується і несе пізнавальне навантаження. Це необхідна умова успішності навчання, оскільки без інтересу до здобуття знань, без уяви і емоцій немислима творча діяльність учня.

Учнів привертає новизна проведення мультимедійних уроків. У класі під час таких уроків створюються умови для активного спілкування, за якого учні прагнуть висловити думки, вони з бажанням виконують завдання, виявляють цікавість до матеріалу, що вивчається.

У навчанні особливе значення надається сьогодні власній діяльності дитини, її пошуку, усвідомленню і застосуванню нею нових знань. Учитель у такому разі є організатором процесу навчання, керівником самостійної діяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу і підтримку.

 

У навчанні особливе значення надається сьогодні власній діяльності дитини, її пошуку, усвідомленню і застосуванню нею нових знань. Учитель у такому разі є організатором процесу навчання, керівником самостійної діяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу і підтримку.